Työnohjausta


  • Yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille
  • Ammatilliseen pohdintaan
  • Uusien näkökulmien ja lähestymistapojen löytämiseen työssä
  • Esimiestyön tueksi
  • Työpaikan vuorovaikutussuhteiden kehittämiseen

Työnohjausta on hyvä hyödyntää erilaisissa työn ja palveluiden kehittämiseen liittyvissä tilanteissa, organisaatiomuutoksissa ja esimerkiksi tiimityön vahvistamisessa. Työnohjaukseen voidaan sisällyttää case tyyppistä työskentelyä.

Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan ohjauksessa tapahtuvaa keskustelua, ideointia ja pohdintaa. Työnohjausprosessille luodaan yhteiset tavoitteet. Työnohjausprosessin pituus vaihtelee muutamista kerroista vaikkapa vuoden mittaiseksi. Tapaamiset ovat tyypillisesti kuukauden välein esimerkiksi 1,5 h kerrallaan. Työnohjaukset räätälöidään aina työntekijöiden ja työyksiköiden tarpeiden mukaisesti.

Olen käynyt 2,5 vuotisen työnohjaajakoulutuksen ja tehnyt työnohjauksia useamman vuoden ajan. Työtapani on asiakaslähtöistä, voimavara- ja ratkaisukeskeistä sekä dialogisuutta ja avointa vuorovaikutusta tukevaa.


Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!


Katja Pulkkinen-Kantonen

Työnohjaaja, Psykologi, Erikoispsykologi

STOryn jäsen, Suomen Työnohjaajat ry


Konsultoivan psykologin palveluita


  • Työhyvinvointiin liittyvissä teemoissa
  • Lasten ja nuorten kehitykseen ja kasvuun liittyvissä kysymyksissä


Olen koulutukseltani psykologi, työterveyspsykologi sekä kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi. Minulla on monipuolista työelämän kokemusta työterveyshuollosta, perusterveydenhuollosta, koulupsykologisesta työstä sekä ammatillisesta kuntoutuksesta ja -koulutuksesta.


Yhteystiedot

Psykologipalvelut Pulkkinen-Kantonen

Puh 045 6768592

katjapk@outlook.com

Hämeenlinna


www.tyonohjauspsykologi.fi

Y-tunnus 2464222-7


Teen työnohjaukset ja konsultoinnit suoraan työpaikoille. Tarvittaessa on mahdollisuus toimitilan käyttöön Hämeenlinnassa.